Κυριακή , Μάρτιος 24 2019
Home / Γενική Ενημέρωση / Με χορηγό τον… Ηλιο

Με χορηγό τον… Ηλιο

Αλλο ένα δείγμα ότι το καράβι εδώ σε εμάς πήγαινε και πηγαίνει σε λάθος δρόμο είναι η ιστορία των Φωτοβολταϊκών στην Ελλάδα. Κάποτε που οι πιο ψαγμένοι ρωτούσαν να μάθουν πώς θα μπορέσουν να αποκτήσουν μια εγκατάσταση με φωτοβολταϊκά στοιχεία, ώστε παίρνοντας ενέργεια από το φως του Ηλίου να τη μετατρέπουν και ένα μέρος της να τους επιστρέφεται στη μορφή χρήσιμης ηλεκτρικής ενέργειας, η απάντηση ήταν μην το ψάχνεις, δεν υπάρχει τίποτα για ιδιώτες. Τώρα, υπάρχουν τράπεζες έτοιμες να δανείσουν ακόμη και τον ιδιώτη για να κάνει τέτοιες εγκαταστάσεις. Είναι όμως η εποχή όπου τα οικονομικά μας δεν πηγαίνουν καλά.

Πώς λειτουργεί
Ενα πλήρες φωτοβολταϊκό σύστημα (για συντομία Φ/Β) ζυγίζει 15-20 kg/m2. Τα συστήματα συνδέονται με το τοπικό ηλεκτρικό δίκτυο. Αυτό σημαίνει ότι κατά τη διάρκεια της ημέρας ο ηλεκτρισμός που παράγεται από ένα Φ/Β σύστημα μπορεί ή να χρησιμοποιηθεί άμεσα όπως γίνεται στα κτίρια γραφείων και άλλων εμπορικών χώρων ή μπορεί να πωληθεί στη ΔΕΗ. Αυτό συμβαίνει και με τα οικιακά συστήματα όπου ο ιδιοκτήτης μπορεί να λείπει κατά τη διάρκεια της ημέρας. Τη νύχτα, όταν το Φ/Β δεν μπορεί πια να παράγει ενέργεια, μπορεί να αγοραστεί ενέργεια από τη ΔΕΗ. Στην πράξη δηλαδή η ΔΕΗ λειτουργεί σαν αποθήκη ενέργειας, οπότε και τα συστήματα δεν χρειάζονται μπαταρίες για αποθήκευση. Αν τοποθετήσουμε μπαταρίες, το Φ/Β μας σύστημα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως σύστημα Αδιάλειπτης Παροχής Ενέργειας(UΡS), σε περίπτωση διακοπής ρεύματος.

Τα Φ/Β πρέπει να έχουν Νότιο προσανατολισμό. Για να τοποθετηθούν κάθετα στο οικόπεδο (ισχύει άλλος νόμος από ό,τι ο σχετικός για στέγες και ταράτσες), ο προσανατολισμός είναι καλύτερα να είναι Νοτιοανατολικός ή Νοτιοδυτικός. Αν είναι κεκλιμένα, μια μεγαλύτερη ποικιλία προσανατολισμών θα δίνει ανεκτά ενεργειακά αποτελέσματα. Ο Βόρειος προσανατολισμός πάντως πρέπει οπωσδήποτε να αποφεύγεται. Μια κεκλιμένη Φ/Β μονάδα θα δέχεται περισσότερο φως από μια κατακόρυφη. Κάθε γωνία μεταξύ της ορθής και αυτής των 15 μοιρών μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Η βέλτιστη γωνία είναι 30-40 μοίρες για ένα Φ/Β που βλέπει Νότια. Κανονικά πρέπει να είναι ίση με το γεωγραφικό πλάτος του τόπου στον οποίο εγκαθίσταται. Με καιρό ψυχρό χωρίς σύννεφα μπορεί να έχουμε και καλύτερη απόδοση από ό,τι τις θερμές ημέρες, διότι τα κυκλώματα ημιαγωγών που είναι η βάση των Φ/Β λειτουργούν καλύτερα, με λιγότερο «θόρυβο» όπως λέγεται, όσο η θερμοκρασία του περιβάλλοντος είναι χαμηλότερη.

Ζητήσαμε τη γνώμη του κ. Λάζαρου Σοφιανίδη, διπλωματούχου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ΕΜΠ, Μ.Sc. και συμβούλου για Εξοικονόμηση Ενέργειας, σχετικά με τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα μιας εγκατάστασης Φωτοβολταϊκών, επειδή είναι από τους πρώτους που ασχολήθηκαν με τα Φωτοβολταϊκά και παρακολουθεί την εξέλιξή τους ως σήμερα. Τα μειονεκτήματα συνοψίζονται σε τρεις βασικές διαπιστώσεις: Τα μειονεκτήματα
1 Εχουν ακόμη υψηλό αρχικό κόστος επένδυσης.

2 Απαιτούν σχετικά μεγάλες επιφάνειες εγκατάστασης.

3 Εχουν ακόμη (σήμερα) σχετικά μικρό βαθμό απόδοσης (κάτω από το 20%).

Πλεονεκτήματα για τη χώρα μας
Για τα πλεονεκτήματα έχει να αναφέρει πολύ περισσότερα. Διότι δεν ωφελούνται άμεσα μόνο οι ιδιοκτήτες αλλά και η χώρα από τη διάδοση των Φωτοβολταϊκών. Το γενικό όφελος προκύπτει διότι:

1 Βοηθούν στην αποκέντρωση της ενέργειας σε μικρές τοπικές μονάδες. Αυτές δεν έχουν τις μεγάλες ενεργειακές απώλειες που αντιμετωπίζει το κυρίως ηλεκτρικό δίκτυο (~12% στην Ελλάδα) και η εφαρμογή τους σε νησιά με αδύναμα δίκτυα είναι ιδιαίτερα σημαντική. 2 Βοηθούν στην αποφυγή black out, εφόσον η μέγιστη παραγωγή γίνεται καλοκαίρι και μεσημέρι, ώρες δηλαδή που έχουμε τις ημερήσιες αιχμές ζώνης, βοηθώντας στην εξομάλυνση των αιχμών φορτίου (ως και 20%) και στη μείωση του συνολικού κόστους ηλεκτροπαραγωγής από τη ΔΕΗ, δεδομένου ότι η κάλυψη των αιχμών είναι ιδιαίτερα δαπανηρή.

3 Δημιουργούν σήμερα περισσότερες θέσεις εργασίας ανά ΜW ή/και ανά επενδυμένο € από οποιαδήποτε άλλη ενεργειακή τεχνολογία. Η εγχώρια παραγωγή Φ/Β συνεπάγεται εκατοντάδες θέσεις εργασίας.

4 Αποτελούν μέσο εισόδου ξένων επενδύσεων στην Ελλάδα. 5 Συμβάλλουν στην Περιφερειακή Ανάπτυξη και στην τοπική απασχόληση, λόγω του αποκεντρωμένου χαρακτήρα τους.

Πλεονεκτήματα για εμάς ατομικά
Και οι ιδιώτες έχουν άμεσα οφέλη από τα Φωτοβολταϊκά διότι:

1 Παράγουν «δωρεάν» ηλεκτρική ενέργεια από τον Ηλιο.

2 Δεν έχουν κινούμενα μέρη και λειτουργούν αθόρυβα.

3 Οχι μόνο δεν ρυπαίνουν το περιβάλλον με αέρια ή άλλα κατάλοιπα αλλά αποτρέπουν κατά μέσο όρο την έκλυση 1,5 tn CΟ2 κατ΄ έτος, όσο δηλαδή θα απορροφούσαν περίπου δύο στρέμματα δάσους.

4 Μπορούν να λειτουργήσουν αυτόνομα και αξιόπιστα, χωρίς την παρουσία χειριστή.

5 Μπορούν να εγκατασταθούν και να λειτουργήσουν σε απομονωμένες περιοχές.

6 Δεν καταναλώνουν κάποιο είδος καυσίμου.

7 Μπορούν να λειτουργήσουν παράλληλα με άλλα συστήματα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. 8 Λειτουργούν χωρίς προβλήματα κάτω από όλες τις καιρικές συνθήκες.

9 Χρειάζονται ελάχιστη συντήρηση.

10 Εχουν μεγάλη διάρκεια ζωής (που φθάνει τα 30 έτη). 11 Είναι λειτουργικά καθώς προσφέρουν επεκτασιμότητα ανάλογα με τις ανάγκες σε φορτίο και δυνατότητα αποθήκευσης της παραγόμενης ενέργειας (σε δίκτυο ή συσσωρευτές).

12 Δίνουν κύρος στον χρήστη τους (τουλάχιστον στις προηγμένες χώρες!) και βελτιώνουν το «πρόσωπο» των επιχειρήσεων που τα χρησιμοποιούν. Στις πιο ανεπτυγμένες αγορές η εγκατάσταση Φ/Β αποτελεί πλέον τον κανόνα σε κάθε νέα κτιριακή εφαρμογή.

13 Δεν ελέγχονται από κανέναν (ή καμία εταιρεία) και αποτελούν ανεξάντλητο εγχώριο ενεργειακό πόρο που δίνει ανεξαρτησία, προβλεψιμότητα και ασφάλεια στην ενεργειακή τροφοδοσία. 14 Βοηθούν στην ορθολογική χρήση και εξοικονόμηση ενέργειας, κάνοντας τον κατανα λωτή που διαθέτει Φωτοβολταϊκά πιο προσεκτικό και ενήμερο στον τρόπο με τον οποίο καταναλώνει την ενέργεια, αλλά και στα στοιχεία που αφορούν την παραγόμενη και καταναλισκόμενη ενέργεια.

Επένδυση και απόσβεση
Από τα παραπάνω φαίνεται ότι τα πλεονεκτήματα για όλους είναι πολύ περισσότερα από τα μειονεκτήματα και εμφανίζεται επιτέλους η δυνατότητα να κάνουμε οικονομία στην ηλεκτρική ενέργεια. Μόνο που χρειαζόμαστε αρκετά χρήματα για την αρχική επένδυση. Αυτή τη στιγμή το κόστος για μια εγκατάσταση με πλήρη φάκελο και με τον ΦΠΑ εκτιμάται ότι είναι κοντά στα 4,5 ευρώ για κάθε βατ ισχύος. Ετσι το Κιλοβάτ έρχεται στις 4.500 ευρώ, αλλά ένα σπίτι των 120 τετραγωνικών θα χρειαστεί 3 με 4 Κιλοβάτ. Διότι με 1 Κιλοβάτ παράγεται ενέργεια περίπου 1300 Κιλοβατωρών και αυτή η χαμηλή τιμή δεν πρέπει να μας εκπλήσσει όταν γνωρίζουμε ότι τη νύχτα η εγκατάσταση δεν λειτουργεί, όταν έχουμε συννεφιά η απόδοση κάπως πέφτει και ο συντελεστής απόδοσης των εγκαταστάσεων δεν είναι αυτή τη στιγμή πάνω από 18%19%, δηλαδή κάτι λιγότερο από το 20% της ηλιακής ενέργειας, που πέφτει επάνω στην επιφάνεια του φωτοβολταϊκού, καταφέρνουμε να εκμεταλλευτούμε.

Με τιμή αγοράς κοντά στο μισό ευρώ σταθερά για περίπου είκοσι χρόνια από τη ΔΕΗ, της ηλεκτρικής ενέργειας που σου περισσεύει, λένε ότι μπορεί και μέσα σε έξι χρόνια να κάνει κάποιος απόσβεση. Ισως λίγο αισιόδοξος υπολογισμός, αλλά το σίγουρο είναι ότι κάποια στιγμή, αρκετά προτού φθαρεί η εγκατάσταση, θα έχει γίνει απόσβεση. Το συμπέρασμα είναι ότι ο μέσος άνθρωπος, ενώ τώρα το χρειάζεται πιο πολύ, δύσκολα μόνος του να χρηματοδοτήσει την εγκατάσταση Φωτοβολταϊκών στο σπίτι του και μάλλον θα πρέπει να καταφύγει στις προσφορές από τις τράπεζες αφού ζυγίσει καλά τις δυνάμεις του.

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΗ «ΓΕΦΥΡΑ» ΜΕ ΤΗ ΔΕΗ
Με διαδικασίες απλές η ΔΕΗ μπορεί να σας βοηθήσει να συνδέσετε το φωτοβολταϊκό σας σύστημα.Σχετικά απλές οδηγίες αλλά και τεχνικές πληροφορίες θα βρείτε στην ιστοσελίδα της ΔΕΗ www.dei.gr.

Οι σχετικές συμβουλές της ΔΕΗ αφορούν φωτοβολταϊκά συστήματα (Φ/Β) με ισχύ μικρότερη από 10 ΚW για συνδέσεις στο δίκτυο χαμηλής τάσης.Παράλληλα έμπειροι τεχνικοί της ΔΕΗ στην περιοχή σας μπορούν να σας δώσουν πρόσθετες συμβουλές και να εκτελέσουν κάθε εργασία σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα.Τα βήματα που πρέπει να κάνετε για να συνδεθείτε και να γίνετε παραγωγός ηλεκτρικής ενέργειας από το «πράσινο σπίτι» σας είναι τα ακόλουθα:

Βήμα 1ο: Προτού ξεκινήσετε οποιαδήποτε ενέργεια με τη ΔΕΗ μελετήστε προσεκτικά τα μακροχρόνια οικονομικά οφέλη που θα έχετε μετατρέποντας το σπίτι σας σε σύγχρονο και «πράσινο».

Βήμα 2ο: Επιλέξτε με προσοχή και ύστερα από μια έρευνα αγοράς τον τύπο του εξοπλισμού που θα εγκαταστήσετε και ολοκληρώστε τη σχετική τεχνική μελέτη.

Βήμα 3ο: Την αίτηση σύνδεσής σας θα την υποβάλετε στην τοπική μονάδα δικτύου στη ΔΕΗ της περιοχής σας.

Το σχετικό έντυπο διατίθεται από τη ΔΕΗ.

Επισυνάψτε τα έγγραφα και τα στοιχεία από το 1 ως το 7 που αναφέρονται στο έντυπο και θα τα υποβάλετε όλα μαζί στη ΔΕΗ.Η αίτηση θα εξεταστεί και εντός 20 ημερών από την παραλαβή της αίτησης θα υπάρξει έγγραφη προσφορά σύνδεσης.Αυτή θα περιλαμβάνει την περιγραφή και τη δαπάνη των έργων σύνδεσης,με τη σχετική προσφορά να ισχύει για τρεις μήνες από την ημερομηνία έκδοσής της.

Προσοχή: Μόνο αν τα στοιχεία της αίτησης και τα συνυποβαλλόμενα έντυπα και στοιχεία είναι πλήρη και ορθά συμπληρωμένα θα παραληφθεί η αίτηση και θα μπει ημερομηνία παραλαβής.Αλλαγές σε παραληφθείσα αίτηση δεν γίνονται δεκτές.

Βήμα 4ο: Στην αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία θα υποβάλετε αίτηση για την έκδοση της έγκρισης εκτέλεσης εργασιών μικρής κλίμακας για την εγκατάσταση του φωτοβολταϊκού συστήματος με βάση την υπουργική απόφαση ΥΠΕΧΩΔΕ 29107/7.7.2009 (ΦΕΚ 344/ΑΑΠ/20.7.2009).

Βήμα 5ο: Στη συνέχεια θα υποβάλετε αίτηση κατάρτισης της σύμβασης σύνδεσης στη ΔΕΗ της περιοχής σας.Στην αίτηση θα αναφέρετε ότι γίνεται αποδεκτή η προσφορά σύνδεσης και θα επισυνάπτετε την έγκριση εκτέλεσης εργασιών της αρμόδιας πολεοδομικής υπηρεσίας.Η προσκόμιση της έγκρισης αυτής είναι απαραίτητη για την υπογραφή της σύμβασης σύνδεσης.

Βήμα 6ο: Υπογράφετε τη σύμβαση σύνδεσης με ταυτό χρονη καταβολή της σχετικής δαπάνης στη ΔΕΗ της περιοχής σας.Σημειώστε ότι η ΔΕΗ κατασκευάζει τα έργα σύνδεσης μέσα σε 20 ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης σύνδεσης,αρκεί να μην απαιτούνται νέα έργα δικτύου (πέραν της εγκατάστασης νέου μετρητή).

Βήμα 7ο: Υποβάλετεαίτηση κατάρτισης της σύμβασης συμψηφισμού στην τοπική υπηρεσία εμπορίας της ΔΕΗ ή στα γραφεία άλλου προμηθευτή (εφόσον η ΔΕΗ δεν είναι ο προμηθευτής ηλεκτρικής ενέργειας για τον συγκεκριμένο μετρητή κατανάλωσης που με αυτόν θα γίνεται ο συμψηφισμός).

Βήμα 8ο: Ενημερωθείτε σχετικά με την υπογραφή της σύμβασης συμψηφισμού.Η σύμβαση υπογράφεται μέσα σε 15 ημέρες από την παραλαβή της αίτησης.

Βήμα 9ο: Στη συνέχεια θα υποβάλετε αίτηση ενεργοποίησης της σύνδεσης στη ΔΕΗ της περιοχής σας. Επισυνάπτετε τα έγγραφα και τα στοιχεία από τον αριθμό 9 ως και 11 που αναφέρονται στο έντυπο της αίτησης. Προϋποθέσεις είναι η ετοιμότητα της εγκατάστασης και η ολοκλήρωση των έργων σύνδεσης. Η ΔΕΗ ειδοποιεί τηλεφωνικά τον ενδιαφερόμενο για τον ορισμό της ημερομηνίας διενέργειας του ελέγχου της εγκατάστασης.

Βήμα 10ο: Η ΔΕΗ ενεργοποιεί τη σύνδεση αμέσως μετά την ολοκλήρωση με επιτυχία του ελέγχου. Αν διαπιστωθούν ελλείψεις ή δυσλειτουργίες στις εγκαταστάσεις σας κατά τη διάρκεια του ελέγχου, η σύνδεση θα παραμείνει ανενεργή ώσπου να προβείτε στις διορθωτικές ενέργειες που θα σας υποδείξει η ΔΕΗ.

About irealtygr

Check Also

Εκθεση Έπιπλο & Σπίτι Από 11 έως 19 Οκτωβρίου 2014 στο HELEXPO MAROUSSI

Στην εποχή της ανανέωσης και της δημιουργικότητας, η Έκθεση Σπιτιού ΕΠΙΠΛΟ & ΣΠΙΤΙ 2014 ανοίγει …