Πέμπτη , Φεβρουάριος 27 2020
Home / Tag Archives: Permaculture design

Tag Archives: Permaculture design

Permaculture design

Permaculture design είναι μια προσέγγιση για το σχεδιασμό των ανθρωπίνων οικισμών και γεωργικών συστήματών που βασίζονται στις φυσικές οικολογίες. Αυτό βασίζεται σε οικολογικές και βιολογικές αρχές, χρησιμοποιώντας συχνά σχήματα που εμφανίζονται στη φύση για τη μεγιστοποίηση αποτελέσματος και την ελαχιστοποίηση τις ανθρώπινης εργασίας. Στοχεύει στη δημιουργία σταθερών, παραγωγικών συστήματων που …

Read More »