Τετάρτη , 4 Αυγούστου 2021

Γλωσσάρι

Στο Γλωσσάρι δίνονται με απλά λόγια οι ορισμοί για κάποιες εννοιες.

Τι σημαίνει Watt αιχμής (Wp);

Τι σημαίνει Watt αιχμής (Wp); Το Watt αιχμής προσδιορίζει την ισχύ παραγωγής μιας φωτοβολταϊκής μονάδας σε θερμοκρασία 25°C και υπό ηλιακή ακτινοβολία 1kW/m² (ακτινοβολία που λαμβάνεται το μεσημέρι σε επιφάνεια κάθετη προς τις ακτίνες του ήλιου). To 1 Watt αιχμής παρέχει ηλεκτρική ισχύ 1 Watt με ηλιακή ακτινοβολία 1kW/m².

Read More »

Τι είναι ο αντιστροφέας;

Τι είναι ο αντιστροφέας; Ο αντιστροφέας επιτρέπει την εξομάλυνση του ηλιακού ηλεκτρικού ρεύματος που παράγεται. Μετατρέπει το συνεχές ρεύμα που παράγεται από τις ηλιακές φωτοβολταϊκές μονάδες σε εναλλασσόμενο ρεύμα που μπορεί στη συνέχεια να διοχετευθεί στο ηλεκτρικό δίκτυο διανομής.

Read More »

Τι σημαίνει “βιοκλιματική αρχιτεκτονική”

Ο βιοκλιματικός σχεδιασμός κτιρίων ή βιοκλιματική αρχιτεκτονική αφορά τον σχεδιασμό κτιρίων και χώρων (εσωτερικών και εξωτερικών – υπαίθριων) με βάση το τοπικό κλίμα, συνήθως αναφερόμενο ως μικροκλίμα, με σκοπό την εξασφάλιση συνθηκών θερμικής και οπτικής άνεσης, αξιοποιώντας την ηλιακή ενέργεια και άλλες ανανεώσιμες πηγές, αλλά και τα φυσικά φαινόμενα του …

Read More »

Tεστ θερμικής απόκρισης – Thermal Response Test – TRT

  Το τεστ θερμικής απόκρισης ( Thermal Response Test – TRT ) γίνεται στα κλειστά κάθετα γεωθερμικά συστήματα με σκοπό την πρόβλεψη της συμπεριφοράς του συστήματος και να εξασφαλίσει όσον το δυνατόν γίνεται την ορθή λειτουργία του συστήματος καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του. Με το τεστ θερμικής απόκρισης ( Thermal Response Test – …

Read More »

ΠΡΑΣΙΝΑ ΔΩΜΑΤΑ

ΠΡΑΣΙΝΑ ΔΩΜΑΤΑ δεν είναι τίποτα άλλο απο τις φυτεμένες ταράτσες και οι «πράσινοι τοίχοι» είναι η μόνη λύση για την αλλαγή του αστικού τοπίου, τη διατήρηση και δημιουργία νέων ελεύθερων χώρων, αλλά και ο μόνος τρόπος μείωσης ή ακόμη και εξάλειψης των «θερμικών νησίδων».

Read More »

Αεροβική Χώνεψη

Η αεροβική χώνεψη είναι μια βακτηριακή διαδικασία η οποία συμβαίνει παρουσία οξυγόνου. Κάτω από αεροβικές συνθήκες τα βακτήρια καταναλώνουν με γρήγορο ρυθμό την οργανική ύλη μετατρέποντας την σε διοξείδιο του άνθρακα. Αφού η οργανική ύλη καταναλωθεί τα βακτήρια πεθαίνουν και καταναλώνονται από άλλα βακτήρια. Τα πλεονεκτήματα της αεροβικής διαδικασίας είναι …

Read More »

Αναερόβια Χώνεψη

Η αναερόβια χώνεψη είναι μια διαδικασία η οποία πραγματοποιείται με την απουσία οξυγόνου. Η διαδικασία μπορεί να είναι είτε θερμόφιλη χώνεψη στην οποία η λάσπη βρίσκεται υπό ζύμωση μέσα σε δεξαμενές σε θερμοκρασία 55 βαθμών κελσίου. Ονομάζεται θερμόφιλη εξαιτίας των μικροοργανισμών που παίρνουν μέρος στην διαδικασία οι οποίοι περιέχουν ένζυμα …

Read More »

Κυψέλες καυσίμου στερεών οξειδίων

Οι κυψέλες καυσίμου στερεών οξειδίων είναι ένα είδος κυψελών καυσίμου που χρησιμοποιούν ηλεκτρολύτες που είναι ένα σκληρό, μη πορώδη κεραμικό και η θερμοκρασία λειτουργίας είναι μεταξύ 600 και 1000 οC. Η υψηλή θερμοκρασία λειτουργίας έχει κάποια πλεονεκτήματα και μπορεί να γίνει συνδιασμός. Η λειτουργική απόδοση είναι πολύ υψηλή λόγω της …

Read More »

Κυψέλες καυσίμου με τετηγμένο ανθρακικό

Οι κυψέλες καυσίμου με τετηγμένο ανθρακικό χρησιμοποιούν τα ανθρακικά άλατα του λιθίου, νατρίου και καλίου, καθώς και ηλεκτρολυτών. Μόλις το κελί θερμανθεί ξεπερνώντας τους 600 ºC, τα ανθρακικά άλατα λιώνουν. Χρησιμοποιούνται για ηλεκτροπαραγωγή και λόγω των υψηλών θερμοκρασιών που λειτουργούν είναι επίσης κατάλληλες για συμπαραγωγή θερμότητας και ηλεκτρισμού σε εφαρμογές. …

Read More »

Kυψέλη καυσίμου φωσφορικού οξέος

Η κυψέλη καυσίμου φωσφορικού οξέος χρησιμοποιεί υγρό φωσφορικό οξύ (H3PO4). Αυτή λειτουργεί σε υψηλότερες θερμοκρασίες της τάξεως των 175 – 200 ºC. Οι κυψέλες καυσίμου φωσφορικού οξέος έχουν αναπτυχθεί ως μονάδες και χρησιμοποιούνται για περισσότερο από 10 χρόνια. Συστήματα έως 200kW είναι σε λειτουργία, ενώ τα συστήματα έως 11MW, έχουν …

Read More »