Τετάρτη , 4 Αυγούστου 2021

Γλωσσάρι

Στο Γλωσσάρι δίνονται με απλά λόγια οι ορισμοί για κάποιες εννοιες.

Κυψέλες καυσίμου άμεσης μεθανόλης

Οι κυψέλες καυσίμου άμεσης μεθανόλης είναι ένα μοναδικό είδος PEM ( Μεμβράνη Ανταλλαγής Πρωτονίου ) και χρησιμοποιούνται σχεδόν αποκλειστικά για μικρές φορητές ηλεκτρονικές συσκευές. Η μεθανόλη (CH 3OH) χρησιμοποιείται ως αναγωγικό μέσο, το οποίο καταργεί την ανάγκη για έναν επεξεργαστή καυσίμου. Ο ηλεκτρολύτης που χρησιμοποιείται είναι ένα λεπτό πολυμερές. Αυτές …

Read More »

PEM (Μεμβράνη Ανταλλαγής Πρωτονίου) κυψέλες καυσίμων

ΡΕΜ σημαίνει Μεμβράνη Ανταλλαγής Πρωτονίου.   Η μεμβράνη ανταλλαγής πρωτονίου που χρησιμοποιείται σε μια κυψέλη καυσίμου ΡΕΜ είναι ένα λεπτό στρώμα υλικού το οποίο επιτρέπει στα πρωτόνια (ιόντα υδρογόνου) να περάσουν αλλά κρατάει τα ηλεκτρόνια και ολόκληρα άτομα στη μία πλευρά. Για να το κατανοήσουμε πιο απλά τη λειτουργία τους, …

Read More »

Κυψέλες καυσίμου

Κυψέλες καυσίμου είναι συσκευές που είναι σε θέση να μετατρέπουν τη χημική ενέργεια σε ηλεκτρική ενέργεια μέσω μιας ηλεκτροχημικής αντίδρασης. Οι κυψέλες καυσίμου παράγουν ηλεκτρικό ρεύμα συνεχώς υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχει επάρκεια καυσίμων και διαθέσιμο οξειδωτικό. Ο όρος κυψέλες καυσίμου χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά το 1889 από τον Charles …

Read More »

Τι είναι ο φωτοβολταϊκός ηλεκτρισμός;

Τι είναι ο φωτοβολταϊκός ηλεκτρισμός; Η ηλιακή φωτοβολταϊκή ενέργεια αποτελεί αποτέλεσμα της μετατροπής της φωτεινής ενέργειας σε ηλεκτρική χάρη στα κύτταρα πυριτίου των φωτοβολταϊκών πλαισίων. Η εν λόγω τεχνολογία δεν διαθέτει κινούμενα μέρη, δεν παράγει κανένα θόρυβο ή μόλυνση και δεν εκπέμπει CO2.

Read More »

Ενεργητικά ηλιακά

Ενεργητικά ηλιακά συστήματα είναι όσα συλλέγουν την ηλιακή ακτινοβολία, και στη συνέχεια τη μεταφέρουν με τη μορφή θερμότητας σε νερό, σε αέρα ή σε κάποιο άλλο ρευστό. Η τεχνολογία που εφαρμόζεται είναι αρκετά απλή και υπάρχουν πολλές δυνατότητες εφαρμογής της σε θερμικές χρήσεις χαμηλών θερμοκρασιών. Η πλέον διαδεδομένη εφαρμογή των …

Read More »

Τί είναι Γεωθερμική Ενέργεια;

H θερμότητα είναι μια μορφή ενέργειας και η γεωθερμική ενέργεια είναι η θερμότητα που περιέχεται στο εσωτερικό της γης, η οποία προκαλεί τη δημιουργία διαφόρων γεωλογικών φαινομένων σε παγκόσμια κλίμακα. Συνήθως όμως, ο όρος «γεωθερμική ενέργεια» χρησιμοποιείται σήμερα για να δηλώσει εκείνο το τμήμα της γήινης θερμότητας που μπορεί να …

Read More »

Το πρόγραμμα GreenBuilding

O κτιριακός τομέας θεωρείται ένας τομέας με πολύ σημαντικές δυνατότητες βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης. Γι αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εισήγαγε το πρόγραμμα GreenBuilding στην Πράσινη Βίβλο για την Ενεργειακή Αποδοτικότητα. Σύμφωνα με την Πράσινη Βίβλο, στον κτιριακό τομέα αντιστοιχεί ποσοστό μεγαλύτερο από το 40% της τελικής ενεργειακής ζήτησης στην Ευρώπη. …

Read More »

Βιοκλιματική αρχιτεκτονική

Η Βιοκλιματική αρχιτεκτονική είναι συνώνυμη του βιοκλιματικού σχεδιασμού και  αφορά στον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό κτιρίων και χώρων (εσωτερικών και εξωτερικών-υπαίθριων) με βάση το τοπικό κλίμα, με σκοπό την εξασφάλιση συνθηκών θερμικής και οπτικής άνεσης, αξιοποιώντας την ηλιακή ενέργεια και άλλες περιβαλλοντικές πηγές αλλά και τα φυσικά φαινόμενα του κλιματος.

Read More »

Βιοκλιματικός Σχεδιασμός

Είναι ο σχεδιασμός που επιδιώκει την προσαρμογή των κτιρίων στις ειδικές κλιματολογικές και περιβαλλοντικές συνθήκες κάθε περιοχής. Κύριοι στόχοι είναι η εξοικονόμηση ενέργειας και η εξασφάλιση θερμικής άνεσης για τους κατοίκους, μέσω στρατηγικών φυσικού δροσισμού – αερισμού, ηλιοπροστασίας και εκμετάλλευσης της ηλιακής ενέργειας. Βασικά στοιχεία του βιοκλιματικού σχεδιασμού αποτελούν τα …

Read More »

Παγκόσμια Ημέρα του Ανέμου

Η Ημέρα του ανέμου γίνεται παγκόσμια και καθιερωνεται ως γιορτή Κάθε χρόνο στις 15 Ιουνίου καθιερώθηκε να γιορτάζεται η Παγκόσμια Ημέρα Ανέμου για την ευαισθητοποίηση του παγκόσμιου κοινού σχετικά με τις ωφέλειες που προκύπτουν για το περιβάλλον από τη χρήση της Αιολικής ενέργειας. Η πρωτοβουλία ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση Αιολικής …

Read More »