Τετάρτη , 4 Αυγούστου 2021

Γλωσσάρι

Στο Γλωσσάρι δίνονται με απλά λόγια οι ορισμοί για κάποιες εννοιες.

θερμική νησίδα

Ο όρος θερμική νησίδα προσδιορίζει το φαινόμενο της υψηλότερης θερμοκρασίας που παρατηρείται το καλοκαίρι ή τον χειμώνα, σε μία πυκνοδομημένη αστική περιοχή σε σχέση με τα απομακρυσμένα προάστιά της.

Read More »

Κομποστοποίηση – Λιπασματοποίηση

Κομποστοποίηση είναι η διαδικασία της αποσύνθεσης και της φυσικής ανακύκλωσης των οργανικών υλικών που καταλήγει στη δημιουργία μιας μάζας που μοιάζει με χώμα και είναι πολύ θρεπτική για τα φυτά.Προέρχεται από τη λέξη κομπόστ.Η διαδικασία αυτή είναι γνωστή στα ελληνικά ως «Λιπασματοποίηση».

Read More »

Ξύλινα συσσωματώματα pellets wood pellets – πελλετ

Τα ξύλινα συσσωματώματα pellets (ή wood pellets – πελλετ ) είναι ένα καύσιμο αποτελούμενο από ξύλο, απαλλαγμένο από κάθε υγρασία, συμπιεσμένο σε μικρούς κυλίνδρους χωρίς καμιά προστιθέμενη συγκολλητική ουσία και είναι  ένα καύσιμο υλικό φυσικό, οικολογικό και υψηλής απόδοσης. Τα ξύλινα συσσωματώματα pellets (ή wood pellets – πελλετ ) είναι …

Read More »

Βιοκαύσιμα : Βιο-Υδρογόνο Υδρογόνο παραγόμενο από βιομάζα

Το Βιο-Υδρογόνο είναι υδρογόνο παραγόμενο από βιομάζα. Είναι ένα εξαιρετικό καθαρό καύσιμο, με μεγάλη ενεργειακή αξία (~3 φορές του πετρελαίου ανά μονάδα μάζας) και οι εκπομπές CO2 κατά την καύση του είναι μηδενικές. Μπορεί να παραχθεί: – Με καταλυτική μετατροπή από bio-syn-gas, μίγμα CO2-H2 από βιομάζα. Από δοκιμές  φαίνεται ότι …

Read More »

Βιοκαύσιμα : Πυρολυτικό λάδι ( Flash pyrolysis oil )

Η παραγωγή και αναβάθμηση πυρολυτικού λαδιού έχει δοκιμασθεί σε εργαστήρια και πιλοτικές εγκαταστάσεις. Η πρώτη πιλοτική μονάδα στην Ευρώπη έγινε στο ΓεωπονικόΠανεπιστήμιο Αθηνών το 1995. Το πυρολυτικό λάδι παράγεται από θέρμανση βιομάζας για πολύ μικρό χρονικό διάστημα απουσία αέρα ή οξυγόνου. Το παραγόμενο λάδι μοιάζει εμφανισιακά με το ακατέργαστο λάδι …

Read More »

Βιοκαύσιμα : Βιοαέριο

Εξευγενισμένο βιομεθάνιο (χωρίς CO2) μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε μηχανές φυσικού αερίου. Το αέριο παράγεται με αναερόβια ζύμωση (CH4 +CO2) και το CO2 απομακρύνεται με διάφορες μεθόδους (έκπλυση, πίεση – αποπίεση) και συμπιέζεται στα 220 bars για να μειωθεί ο όγκος του. Ήδη έχουν αναπτυχθεί μικρά δίκτυα πρατηρίων βιοαερίου και εγκαταστάσεις …

Read More »

Βιοκαύσιμα : Βιο-Διμεθυλ-αιθέρας ( Bio-DME )

Παρουσιάζει ευνοϊκά χαρακτηριστικά για εφαρμογές σε μηχανές diesel λόγω των πολύ χαμηλών εκπομπών. Είναι υγρό σε πίεση ~5 bar. Είναι παρόμοιο με το LPG ( μίγμα προπάνιου και βουτάνιου ) όσον αφορά τα φυσικά χαρακτηριστικά του. Χρησιμοποιείται ως πρόσθετο στη βενζίνη, ή μίγμα με diesel ή ως υποκατάστατο του diesel …

Read More »

Βιοκαύσιμα : Bιο-Μεθανόλη ( BIO-MEOH )

Η βιο-μεθανόλη μπορεί να παραχθεί από μίγματα σύνθεσης αερίου H2 και CO μέσω της γνωστής διαδικασίας οξυγονο – αλλοθερμικής αεριοποίησης από βιομάζα, αναδόμηση ατμού από τον ξυλάνθρακα και την επακόλουθη διαδικασία καταλυτικής σύνθεσης του CO2 και Η2. Μπορεί να αποτελέσει μελλοντικό καύσιμο για οχήματα κυψελών καυσίμου, (με μετατροπή σε υδρογόνο …

Read More »

Βιοκαύσιμα : Βιοσυνθετικά καύσιμα – Διαδικασία Fischer-Tropsch

Μεγάλο εύρος καθαρών βιοκαυσίμων μπορούν να προκύψουν από το βιοαέριο σύνθεσης, (με σχηματισμό διαφορετικών πολυμερών αλυσίδων από τα βασικά μόρια CO και Η2) αντλούμενο από τη βιομάζα, όπως:  FT Diesel, Βιοβενζίνη FT, βιομεθάνιο. Η πρώτη ύλη της διαδικασίας είναι βιομάζα. Για τη χρήση τους δεν υπάρχει ανάγκη σημαντικής τροποποίησης του …

Read More »