Παρασκευή , 5 Ιουνίου 2020

Γλωσσάρι

Στο Γλωσσάρι δίνονται με απλά λόγια οι ορισμοί για κάποιες εννοιες.

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Γεωθερμική Ενέργεια

Γεωθερμική Ενέργεια:  Η γεωθερμική ενέργεια παράγεται απο την μετατροπή του ζεστού νερού ή υδρατμού που βρίσκεται σε  κάτω από την επιφάνεια της γης σε ηλεκτρική ενέργεια. Η θερμοκρασία του γεωθερμικού παραγόμενου ποικίλλει ανα περιοχή σε περιοχή και μπορεί να φτάσει σε πολυ υψηλές θερμοκρασίες . Αν η θερμοκρασία είναι χαμηλή τότε η γεωθερμική ενέργεια αξιοποιείται για τη θέρμανση …

Read More »

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Βιομάζα biofuel

Βιομάζα:  Βιομάζα ονομάζονται τα κατάλοιπα διαφόρων διεργασιών που άμεσα ή έμμεσα προέρχονται από το φυτικό κόσμο τα οποία χρησιμοποιούνται για θέρμανση,  παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, αλλά και κίνηση.  Τα κατάλοιπα αυτά μπορεί να είναι από αστικά σκουπίδια, από την αγροτική παραγωγή (υπολείμματα ξυλείας, σοδειάς, ζωικά απόβλητα) καθώς επίσης και υποπροϊόντα της …

Read More »

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Αιολική Ενέργεια

Αιολική Ενέργεια:  Η αιολική ενέργεια είναι μια ανανεώσιμη πηγή ενέργειας η οποία παρέχει ηλεκτρική ενέργεια μέσω του ανέμου  με χρήση ανεμογεννητριών χωρίς να έχει σοβαρές περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Οι ανεμογεννήτριες  χρησιμοποιούνται τόσο μαζί με μπαταρία σε μικρές εγκαταστάσεις όσο και συμπληρωματικά μαζί με φωτοβολταϊκά στοιχεία.

Read More »

Tι είναι οι «πράσινες στέγες»

Mε τον όρο «πράσινες στέγες» εννοούμε την κάλυψη ενός δώματος, μιας ταράτσας ή μιας βεράντας με πράσινο, με ύψος κατασκευής από 10 εκ., ανάλογα με τη διαμόρφωση του χώρου και τις ανάγκες των ιδιοκτητών.

Read More »

ΚΤΙΡΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

ΚΤΙΡΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ: κτίριο με τα ίδια γεωμετρικά χαρακτηριστικά, θέση, προσανατολισμό, χρήση και χαρακτηριστικά λειτουργίας με το εξεταζόμενο κτίριο.Το κτίριο αναφοράς πληροί τις ελάχιστες προδιαγραφές και έχει καθορισμένα τεχνικά χαρακτηριστικά, τόσο στα εξωτερικά δομικά στοιχεία του όσο και στις Η/Μ εγκαταστάσεις που αφορούν θέρμανση, ψύξη, κλιματισμό των εσωτερικών χώρων, την παραγωγή …

Read More »

SΡF: ΕΠΟΧΙΑΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

SΡF: ΕΠΟΧΙΑΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ: ο μέσος εποχιακός συντελεστής συμπεριφοράς των αντλιών θερμότητας στις μέσες συνθήκες λειτουργίας ψύξης/θέρμανσης,όπως δίδονται στις τεχνικές προδιαγραφές.

Read More »

ΕΕR: ΛΟΓΟΣ Δ Η ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΕΕR: ΛΟΓΟΣ Δ Η ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: ο συντελεστής συμπεριφοράς των ψυκτικών μονάδων στις ονομαστικές συνθήκες λειτουργίας (για ψύξη),όπως δίδονται στις τεχνικές προδιαγραφές.

Read More »

CΟΡ: ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ

CΟΡ: ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ: ο συντελεστής συμπεριφοράς των αντλιών θερμότητας στις ονομαστικές συνθήκες λειτουργίας (για θέρμανση),όπως δίδονται στις τεχνικές προδιαγραφές.

Read More »

ΗΛΙΑΚΑ ΚΕΡΔΗ

ΗΛΙΑΚΑ ΚΕΡΔΗ: οι θερμικές πρόσοδοι εντός του κτιρίου μέσω της ηλιακής ακτινοβολίας και της μετατροπής της σε θερμότητα.Διακρίνονται σε άμεσα κέρδη,τα οποία οφείλονται στην ηλιακή ακτινοβολία που διέρχεται μέσω των παραθύρων και λοιπών ανοιγμάτων,και σε έμμεσα κέρδη, που προέρχονται από την ηλιακή ακτινοβολία που απορροφάται από αδιαφανή στοιχεία.

Read More »