Παρασκευή , 5 Ιουνίου 2020

Γλωσσάρι

Στο Γλωσσάρι δίνονται με απλά λόγια οι ορισμοί για κάποιες εννοιες.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΚΕΡΔΗ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΚΕΡΔΗ: οι θερμικές πρόσοδοι ενός χώρου κτιρίου από εσωτερικές πηγές θερμότητας,όπως άνθρωποι,φωτιστικά σώματα,ηλεκτρικές συσκευές,εξοπλισμός γραφείου κ.ά.

Read More »

ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Δ Η ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Δ Η ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ: είναι ο λόγος της αποδιδόμενης ωφέλιμης ενέργειας του συστήματος προς την ενέργεια που χρησιμοποιεί και καταναλώνει το σύστημα για τη λειτουργία του.

Read More »

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΕΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΕΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ : το άθροισμα των επί μέρους υπολογιζόμενων ενεργειακών καταναλώσεων ενός κτιρίου για τις παραπάνω χρήσεις,εκφραζόμενο σε ενέργεια ανά μονάδα μεικτής επιφάνειας των θερμαινόμενων χώρων του κτιρίου ανά έτος σε kWh/τ.μ.

Read More »

ΚΑΠΕ Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας

ΚΑΠΕ Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας Το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας είναι ο εθνικός φορέας για την προώθηση των Ανανεώσιμων Πηγών, της Ορθολογικής Χρήσης και της Εξοικονόμησης Ενέργειας. Στο σύγχρονο ενεργειακό τοπίο το ΚΑΠΕ δραστηριοποιείται δυναμικά, στο πλαίσιο της εθνικής και κοινοτικής πολιτικής και νομοθεσίας, για την …

Read More »

Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων

Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων αναφέρεται στην κατασκευή κάθε πολυκατοικίας και περιέχει κανόνες, συμφωνίες και όρους σχετικά με τον τρόπο που θα γίνουν οι εργασίες και τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν.

Read More »

Βιοκλιματικό σπίτι

Βιοκλιματικό σπίτι Βιοκλιματικό σπίτι είναι ένα κτίριο ενεργειακής απόδοσης, δηλαδή καταναλώνει λιγότερη ενέργεια για να θερμανθεί και να δροσιστεί. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με τη σωστή εξωτερική μόνωση έτσι  ώστε το κτίριο να προστατεύεται από τις  αλλαγές στον εξωτερικό χώρο και εσωτερικά να διατηρήται σταθερή.

Read More »

Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας

Το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας  ( ΚΑΠΕ ) είναι ο εθνικός φορέας για την προώθηση των Ανανεώσιμων Πηγών, της Ορθολογικής Χρήσης και της Εξοικονόμησης Ενέργειας. Στο σύγχρονο ενεργειακό τοπίο το ΚΑΠΕ δραστηριοποιείται δυναμικά, στο πλαίσιο της εθνικής και κοινοτικής πολιτικής και νομοθεσίας, για την προστασία του περιβάλλοντος και …

Read More »