Κυριακή , 7 Μαρτίου 2021

British Airways Eπενδύει στα βιοκαύσιμα bio-syn-gas βιοαέριο σύνθεσης

Η British Airways επενδύει σε εναλλακτικές μορφές ενέργειες για τη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σύμφωνα με ανακοίνωση που ακολουθεί:

«Σε συνεργασία με τον Όμιλο Solena η British Airways θα δημιουργήσει στην Ευρώπη την πρώτη μονάδα παραγωγής βιοκαυσίμων ειδικά για αεροσκάφη και από το 2014 θα χρησιμοποιήσει σε μέρος του στόλου της το νέο αυτό καύσιμο με χαμηλή περιεκτικότητα σε άνθρακα.

Το νέο καύσιμο θα παράγεται από απόβλητα βιομάζας σε μια τεχνολογικά προηγμένη μονάδα η οποία θα είναι σε θέση να μετατρέψει σε καύσιμα για αεροσκάφη, απόβλητα που διαφορετικά προορίζονται για απόρριψη σε χώρους υγειονομικής ταφής.

Η αυτόνομη μονάδα, που πιθανότατα θα εγκατασταθεί στο ανατολικό Λονδίνο, θα έχει τη δυνατότητα μετατροπής σε ετήσια βάση 500.000 τόνων αποβλήτων σε 16 εκατομμύρια γαλόνια πράσινων καυσίμων για αεροσκάφη και μάλιστα μέσα από μια διαδικασία που θα μειώνει έως και 95% τις εκπομπές ρύπων σε σύγκριση με την κηροζίνη που προέρχεται από ορυκτά καύσιμα.

Η ετήσια δυναμική της συγκεκριμένης μονάδας θα καλύπτει στο διπλάσιο τις ανάγκες προκειμένου να καταστούν ενεργειακά ουδέτερες όλες οι πτήσεις της British Airways στην ευρύτερη περιοχή του αεροδρομίου London City.

Με άλλα λόγια, η μείωση στις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα που θα εξασφαλίζει το νέο καύσιμο, θα είναι ισοδύναμη με την μείωση που θα μπορούσε να επιτευχθεί με την απόσυρση από την κυκλοφορία 48.000 αυτοκινήτων κάθε χρόνο.

Εργο

Το έργο θα συμβάλει καθοριστικά στη μείωση των εκπομπών που ευθύνονται για το φαινόμενο του θερμοκηπίου καθώς αφενός θα παράγει κάθε έτος ηλεκτρική ενέργεια ισχύος 20MW από ανανεώσιμες πηγές και αφετέρου θα μειώσει αισθητά τα απόβλητα και άρα την παραγωγή μεθανίου, στοιχείου που ευθύνεται για την αύξηση της θερμοκρασίας στον πλανήτη.

Για την κατασκευή της μονάδας παραγωγής βιοκαυσίμων για αεροσκάφη εξετάζεται η καταλληλότητα τεσσάρων περιοχών στο ανατολικό Λονδίνο με την επικρατέστερη να επωφελείται από την δημιουργία 1.200 θέσεων εργασίας και σημαντική μείωση στα δημοτικά της τέλη από την μείωση των επιμέρους φόρων που αφορούν στο δικαίωμα των δήμων και κοινοτήτων για την απόρριψη των αποβλήτων τοθυς στους χώρους υγειονομικής ταφής.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της British Airways, κ. Willie Walsh δήλωσε σχετικά: «Αυτή η πραγματικά μοναδική συνεργασία με την Solena θα αποτελέσει την αρχή για την επίτευξη του φιλόδοξου περιβαλλοντικού μας στόχου που δεν είναι άλλος από την μείωση έως και το 2050 των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα κατά 50%. Είμαστε πεπεισμένοι πως η πρωτοβουλία αυτή θα οδηγήσει στην παραγωγή μιας πραγματικά βιώσιμης εναλλακτικής λύσης σε σχέση με την κηροζίνη. Είμαστε αποφασισμένοι να συμβάλλουμε καθοριστικά στην προσπάθεια βελτίωσης του κλίματος και συνάμα περήφανοι που ηγούμαστε αυτής της πρωτοβουλίας στον κλάδο των αερομεταφορών”.

Ο Δρ. Robert Do, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Solena δήλωσε: «Η συνέργια BioJetFuel μεταξύ Solena και British Airways θα έχει ως αποτέλεσμα την μετατροπή βιομάζας σε καθαρά και ανανεώσιμα καύσιμα καθώς και ηλεκτρική ενέργεια και το σημαντικότερο θα είναι μηδενική ως αφορά στο ενεργειακό της αποτύπωμα. Η μονάδα παραγωγής ανανεώσιμων καυσίμων θα ενσωματώνει προηγμένη τεχνολογία και θα διαφοροποιείται κατά πολύ από μια απλή μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας μέσα από την αξιοποίηση αποβλήτων».

Ο δήμαρχος του Λονδίνου, Boris Johnson, δήλωσε: «Χαιρετίζω τη καταπληκτική αυτή πρωτοβουλία για την κατασκευή μονάδας παραγωγής καθαρών καυσίμων στο Λονδίνο. Το Δημαρχείο συνεργάστηκε στενά με την British Airways και τον Όμιλο Solena προκειμένου να συμβάλει στην αξιοποίηση του τεράστιου δυναμικού που παρέχει η μετατροπή αποβλήτων σε καθαρή ενέργεια. Απόβλητα που σε διαφορετική περίπτωση θα κατέληγαν στους χώρους υγειονομικής ταφής. Θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε εντατικά έτσι ώστε να πείσουμε ακόμη περισσότερους οργανισμούς να συμβάλλουν και αυτοί με τη σειρά τους στη μετατροπή των αποβλήτων σε καθαρή ενέργεια για το σπίτι, την επιχείρηση ακόμα και τις μετακινήσεις μας».

«Πράσινο» καύσιμο

Η εταιρεία αναφέρει ότι το πράσινο καύσιμο bio-syn-gas ( βιοαέριο σύνθεσης ).θα παράγεται από οργανικά απόβλητα σε αντιδραστήρα αεριοποίησης και αφού γίνει επεξεργασία του με τη μέθοδο Fischer Tropsch, στη συνέχεια το αέριο θα μετατρέπεται σε βιοκαύσιμα για αεροσκάφη και σε νάφθα. Η νάφθα χρησιμοποιείται ως συστατικό ανάμειξης στη βενζίνη, αλλά και ως πρώτη ύλη στη βιομηχανία πετροχημικών.

Η μονάδα που θα έχει μηδενικό ενεργειακό αποτύπωμα, θα παράγει οξυγόνο καθώς και μικρές ποσότητες αζώτου, αργού, ατμού και διοξειδίου του άνθρακα. Το αέριο που θα παράγεται με τη διαδικασία Fischer Tropsch θα είναι αρκετό έτσι ώστε, είτε να τροφοδοτεί έως και 20MW το Εθνικό Δίκτυο Διανομής και Μεταφοράς Ενέργειας, είτε να μετατρέπεται σε ατμό και να αξιοποιείται στο τοπικό δίκτυο θέρμανσης. Το μόνο στερεό απόβλητο που θα προκύπτει θα είναι τα υαλοποιημένα υπολείμματα καύσης τα οποία με τη σειρά τους μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως δομικό υλικό στον κατασκευαστικό κλάδο.

Η συνολική μείωση εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε ετήσια βάση αντιστοιχεί σε περίπου 550.000 τόνους, από τους οποίους 250.000 τόνοι από τη μη ρίψη μικτών αποβλήτων στους χώρους υγειονομικής ταφής, 145.000 τόνοι από την εξοικονόμηση του κύκλου ζωής των βιοκαυσίμων σε σχέση με τα ορυκτά καύσιμα, 86.000 τόνοι από τα 20MW ανανεώσιμης ηλεκτρικής ενέργειας και επιπλέον 72.000 τόνοι από την παραγωγή νάφθας.

Κάθε χρόνο θα χρησιμοποιούνται ως πρώτη ύλη 500.000 τόνοι βιομάζας, η οποία υπό κανονικές συνθήκες θα κατέληγε σε χώρους υγειονομικής ταφής. Αν τώρα υπολογίσει κανείς πως η κάθε κοινότητα ή δήμος καταβάλει 45 Ευρώ ανά τόνο απορριμμάτων (το τέλος αναμένεται να αυξηθεί στα 82 Ευρώ από το 2013 και μετά), είναι εύκολα αντιληπτό πως για 500.000 τόνους, θα εξοικονομηθούν συνολικά 41 εκατομμύρια Ευρώ από δημοτικά τέλη.

Ο Όμιλος Solena Inc αποτελεί ηγέτιδα εταιρεία στη παραγωγή Αξιόπιστων, Ανανεώσιμων και Επαναστατικών Λύσεων Ενέργειας. Με έδρα την Ουάσινγκτον των Ηνωμένων Πολιτειών, ο Όμιλος Solena έχει θέσει ως στόχο να δημιουργήσει την νέα γενιά λύσεων βιοενέργειας σε όλο τον κόσμο. Την ναυαρχίδα των λύσεων της Solena αποτελεί η κατοχυρωμένη πλέον τεχνολογική διαδικασία Solena Plasma Gasification (‘SPG’) μέσα από την οποία παράγεται συνθετικό αέριο καύσιμο (“BioSynGas”) από την θερμική μετατροπή των υδρογονανθράκων. Η εταιρεία Arcadis UK έχει υπάρξει κορυφαίος σύμβουλος στο έργο αυτό.

Πηγή: www.imerisia.gr

About irealtygr

Δείτε επίσης

Εκθεση Έπιπλο & Σπίτι Από 11 έως 19 Οκτωβρίου 2014 στο HELEXPO MAROUSSI

Στην εποχή της ανανέωσης και της δημιουργικότητας, η Έκθεση Σπιτιού ΕΠΙΠΛΟ & ΣΠΙΤΙ 2014 ανοίγει …

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

1 × five =