Παρασκευή , 18 Ιουνίου 2021

Μονόδρομος το «Πράσινο Ρεύμα»

Ο γενικός γραμματέας του υπουργείου Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, κ. Κωνσταντίνος Μαθιουδάκης, αρμόδιος για θέματα ενέργειας, μίλησε για την υψηλή τιμή του “πράσινου ρεύματος”, για τη διείσδυση των ανανεώσιμων πηγών και για τις πρωτοβουλίες της Πολιτείας.

Ο ίδιος ξεκαθαρίζει ακόμη πως η ΔΕΗ θα παραμείνει στον έλεγχο του Δημοσίου με ποσοστό τουλάχιστον 51% και σε ό,τι αφορά τα τιμολόγια προαναγγέλλει εξορθολογισμό μαζί με την ταυτόχρονη προστασία των ευάλωτων καταναλωτών.

ΕΡ.: Κύριε Μαθιουδάκη, υπάρχουν στην αγορά παράπονα ότι το ρεύμα από τις ΑΠΕ είναι ακριβό λόγω κυρίως του τέλους ΑΠΕ. Βρίσκετε βάσιμες αυτές τις αιτιάσεις;

ΑΠ.: H υποστήριξη των ΑΠΕ και η αύξηση της συνεισφοράς τους στην κάλυψη των ενεργειακών αγορών της χώρα αποτελούν βασική πολιτική τόσο της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και της ελληνικής κυβέρνησης. Η ενέργεια από ΑΠΕ μειώνει το φαινόμενο του θερμοκηπίου και αυξάνει την ενεργειακή ανεξαρτησία της Ε.Ε. Για να επιτευχθεί αυτή η ανάπτυξη των ΑΠΕ η Ελλάδα έχει επιλέξει το σύστημα προτεραιότητας στην απορρόφηση της ενέργειας από ΑΠΕ και εγγυημένων τιμών αγοράς (γνωστό και ως feed-in tariff). Επειδή οι διάφορες τεχνολογίες των ΑΠΕ έχουν, ακόμα προς το παρόν, μεγαλύτερο κόστος παραγωγής από τις συμβατικές τεχνολογίες, οι καταναλωτές στη χώρα μας καλούνται να πληρώσουν τη διαφορά μεταξύ της τιμής που έχει η ενέργεια στη χονδρεμπορική αγορά και της εγγυημένης τιμής για τις ΑΠΕ.

Η διαφορά αυτή σήμερα είναι ασήμαντη (π.χ. 0,3 ευρώ για οικιακούς καταναλωτές, στα περίπου 100 που κατά μέσο όρο κοστίζει η κιλοβατώρα). Το κόστος αυτό προβλέπεται να αυξηθεί με την αύξηση των εγκατεστημένων μονάδων ΑΠΕ, όμως η αύξηση θα είναι μικρή στο επόμενο διάστημα, μια που η κυβέρνηση έχει προβλέψει, πέρα από το ειδικό τέλος ΑΠΕ, επιπλέον έσοδα για τη στήριξη των ΑΠΕ να προέλθουν και από άλλους πόρους, όπως για παράδειγμα απότη δημοπράτηση δικαιωμάτων ρύπων.

Και βέβαια, δεν πρέπει να ξεχνάει κανείς ότι από το 2013 η ενέργεια από συμβατικές θερμικές μονάδες θα επιβαρύνεται με το κόστος των δικαιωμάτων ρύπων, ενώ οι ΑΠΕ δεν θα έχουν τέτοια επιβάρυνση. Ας μην ξεχνούμε, τέλος, ότι και στην Ελλάδα μετριούνται σε χιλιάδες οι θέσεις εργασίας στον χώρο των ΑΠΕ, ενώ υπάρχουν ήδη και εργοστάσια παραγωγής εξοπλισμού ΑΠΕ κυρίως στον χώρο των φωτοβολταϊκών.

ΕΡ.: Υπάρχουν δυνατότητες παρέμβασης της Πολιτείας στο συγκεκριμένο θέμα, ώστε εντός των επόμενων ετών να αλλάξει η εικόνα και να αυξηθεί η διείσδυση των ΑΠΕ;

ΑΠ.: Η ελληνική πολιτεία με τον Νόμο 3851/2010 έδωσε ώθηση στην ανάπτυξη των ΑΠΕ, η οποία και θα φανεί ξεκάθαρα τα αμέσως επόμενα χρόνια με την πολύ σημαντικά αυξημένη εγκατάσταση νέων έργων ΑΠΕ που αναμένεται. Με τα εργαλεία που αναφέρθηκαν παραπάνω καθώς και με την εύλογη ωρίμανση των τεχνολογιών ΑΠΕ, άρα και της μείωσης του κόστους τους, το ειδικό τέλος ΑΠΕ σχεδιάζεται να κρατηθεί σε λογικά επίπεδα, ώστε να συνεχίσει να υπάρχει η ευρεία κοινωνική αποδοχή που απολαμβάνουν σήμερα τα έργα ΑΠΕ.

ΕΡ.: Ποιες θα λέγατε σήμερα ότι είναι οι βασικές εκκρεμότητες του θεσμικού πλαισίου για τις ΑΠΕ; Τι θα προχωρήσει και πώς;

ΑΠ.: Όσον αφορά στις βασικές εκκρεμότητες στον χώρο του θεσμικού πλαισίου, αυτές επικεντρώνονται στην υλοποίηση των ρυθμίσεων που προβλέπει ο Ν. 3851/2010 για την πλήρη εφαρμογή του. Πολλές από τις προβλεπόμενες υπουργικές αποφάσεις έχουν ήδη εκδοθεί, ενώ προχωρά καιη υλοποίηση όλων των λοιπών προβλεπόμενων ρυθμίσεων.

ΕΡ.: Η εποχή για επενδύσεις είναι ούτως ή άλλως δύσκολη. Πιστεύετε ότι ο κλάδος της ενέργειας στην Ελλάδα είναι έτσι δομημένος ώστε να σηκώσει το βάρος που του αναλογεί στην προσέλκυση κεφαλαίων;

ΑΠ.: Είναι όντως μια δύσκολη αλλά ταυτόχρονα και πολύ ενδιαφέρουσα περίοδος για επενδύσεις, ιδίως στον χώρο της ενέργειας. Η επίτευξη των στόχων του 20-20-20 απαιτεί τη δημιουργία επενδύσεων πολλών δισ.ευρώ την επόμενη δεκαετία τόσο σε παραγωγικές μονάδες όσο και στα δίκτυα μεταφοράς. Οι σοβαρές εταιρίες που δραστηριοποιούνται στον χώρο της ενέργειας στην Ελλάδα έχουν στην πλειονότητά τους τη δυνατότητα προσέλκυσης κεφαλαίων. Η υλοποίηση των επενδύσεων αυτών, παρά τις δυσκολίες που εμφανίζονται λόγω της σημερινής ύφεσης, θα αποτελέσει έναν από τους μοχλούς για την έξοδο από αυτήν.

ΕΡ.: Τι σχεδιασμός υπάρχει για τη ΔΕΗ; Πώς υπολογίζετε ότι θα εξελιχθεί για την Επιχείρηση η μετάβαση από το μονοπώλιο στην ελύθερη αγορά;

ΑΠ.: Η ΔΕΗ παραμένει στον έλεγχο του Δημοσίου με ποσοστό τουλάχιστον 51%. Η ΔΕΗ όμως αλλάζει για να ανταποκριθεί στις νέες απαιτήσεις. Αυτό γίνεται τόσο με την κατασκευή νέων αποδοτικότερων και φιλικότερων προς το περιβάλλον θερμικών μονάδων όσο και με την αύξηση της παρουσίας της στον χώρο των ΑΠΕ. Το μελλοντικό ενεργειακό μίγμα της ΔΕΗ θα είναι σημαντικά διαφοροποιημένο από το σημερινό. Βεβαίως η ΔΕΗ πρέπει να προχωρήσει με πιο γρήγορα βήματα και την επέκτασή της στις αγορές του εξωτερικού, όπως έχουν κάνει όλες οι πρώην μονοπωλιακές εταιρίες της Ε.Ε., ώστε να αντισταθμίσει τη μείωση του μεριδίου της στην ελληνική αγορά που επιφέρει η απελευθέρωση της αγοράς.

ΕΡ.: Τι σχεδιασμός υπάρχει για τα τιμολόγια της ΔΕΗ στο 2011;

ΑΠ.: Όσον αφορά στα τιμολόγια της ΔΕΗ, έχει ήδη υπάρξει ανακοίνωση από το ΥΠΕΚΑ στη βάση της γνωμοδότησης της ΡΑΕ για τα τιμολόγια ρυθμιστικού ελέγχου. Ο στόχος που καλούνται να υλοποιήσουν τα νέα τιμολόγια είναι ο εξορθολογισμός μαζί με την ταυτόχρονη προστασία των ευάλωτων καταναλωτών. Σημειώστε πως κατά μέσο όρο τα τιμολόγια της ΔΕΗ μειώνονται και αυτό σημαίνει ότι, ενώ για κάποιες κατηγορίες καταναλωτών τα τιμολόγια αυξάνονται, για άλλες μειώνονται. Τα συνολικά έσοδα είναι κατά 100 περίπου εκατομμύρια μειωμένα σε σχέση με αυτά που θα είχε η ΔΕΗ αν ίσχυαν τα προηγούμενα τιμολόγια για την πρόβλεψη κατανάλωσης του 2011.

Επιπλέον, δημιουργήθηκε το κοινωνικό οικιακό τιμολόγιο για εκείνους τους πολίτες που έχουν δυσκολία πληρωμής του πραγματικού κόστους της ηλεκτρικής ενέργειας, με τιμές κατά 20% έως 30% χαμηλότερες από τις αντίστοιχες των λοιπών καταναλωτών, από την 1η/1/11.

Πηγή: Euro2day.gr

About irealtygr

Δείτε επίσης

Εκθεση Έπιπλο & Σπίτι Από 11 έως 19 Οκτωβρίου 2014 στο HELEXPO MAROUSSI

Στην εποχή της ανανέωσης και της δημιουργικότητας, η Έκθεση Σπιτιού ΕΠΙΠΛΟ & ΣΠΙΤΙ 2014 ανοίγει …

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

twenty + fifteen =