Παρασκευή , 5 Ιουνίου 2020

Αντλία θερμότητας

Αντλία θερμότητας

Αντλία θερμότητας: Διάταξη ή συσκευή, η οποία χρησιμοποιεί μηχανική ενέργεια για να μεταφέρει θερ− μότητα από ένα χώρο («πηγή») σε χαμηλότερη θερμο− κρασία, προς άλλο χώρο («δεξαμενή θερμότητας») σε υψηλότερη θερμοκρασία.

About irealtygr

Δείτε επίσης

X-10 / S-10

Το X-10 / S-10 είναι ένα “πρωτόκολλο επικοινωνίας” το οποίο επιτρέπει σε συμβατές συσκευές να …