Τρίτη , Απρίλιος 20 2021

Tag Archives: βιοκαύσιμα

«Πράσινη» ενέργεια από το άχυρο βιοβουτανόλη

Έχετε ακουστά για τη βιοβουτανόλη; Είναι ένα από τα «βιοκαύσιμα νέας γενιάς», που όμως… έρχεται από το παρελθόν, καθώς μέχρι τα μέσα του 20ού αιώνα ορισμένες χώρες παρήγαν το φιλικό προς το περιβάλλον καύσιμο σε μικρές ποσότητες. Σήμερα, 60 χρόνια μετά, η παραγωγή και χρήση της βιοβουτανόλης (βουτανόλη που παράγεται …

Read More »

British Airways Eπενδύει στα βιοκαύσιμα bio-syn-gas βιοαέριο σύνθεσης

Η British Airways επενδύει σε εναλλακτικές μορφές ενέργειες για τη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σύμφωνα με ανακοίνωση που ακολουθεί: «Σε συνεργασία με τον Όμιλο Solena η British Airways θα δημιουργήσει στην Ευρώπη την πρώτη μονάδα παραγωγής βιοκαυσίμων ειδικά για αεροσκάφη και από το 2014 θα χρησιμοποιήσει σε μέρος …

Read More »

Βιοκαύσιμα ποία είναι

Πολλές φορές ακούμε για βιοκαύσιμα ποια είναι αυτά όμως ? Biodiesel : Το Biodiesel είναι μεθυλ- ή αιθυλ- εστέρας λιπαρών οξέων από παρθένα ή χρησιμοποιημένα φυτικά λάδια (τόσο βρώσιμα όσο και μη βρώσιμα) και ζωικά λίπη. Η διαδικασία παραγωγής του είναι μέσω της μετεστεροποίησης των λαδιών, δηλαδή της αντίδρασης των …

Read More »

Βιοκαύσιμα : Βιο-Υδρογόνο Υδρογόνο παραγόμενο από βιομάζα

Το Βιο-Υδρογόνο είναι υδρογόνο παραγόμενο από βιομάζα. Είναι ένα εξαιρετικό καθαρό καύσιμο, με μεγάλη ενεργειακή αξία (~3 φορές του πετρελαίου ανά μονάδα μάζας) και οι εκπομπές CO2 κατά την καύση του είναι μηδενικές. Μπορεί να παραχθεί: – Με καταλυτική μετατροπή από bio-syn-gas, μίγμα CO2-H2 από βιομάζα. Από δοκιμές  φαίνεται ότι …

Read More »

Βιοκαύσιμα : Πυρολυτικό λάδι ( Flash pyrolysis oil )

Η παραγωγή και αναβάθμηση πυρολυτικού λαδιού έχει δοκιμασθεί σε εργαστήρια και πιλοτικές εγκαταστάσεις. Η πρώτη πιλοτική μονάδα στην Ευρώπη έγινε στο ΓεωπονικόΠανεπιστήμιο Αθηνών το 1995. Το πυρολυτικό λάδι παράγεται από θέρμανση βιομάζας για πολύ μικρό χρονικό διάστημα απουσία αέρα ή οξυγόνου. Το παραγόμενο λάδι μοιάζει εμφανισιακά με το ακατέργαστο λάδι …

Read More »

Βιοκαύσιμα : Βιοαέριο

Εξευγενισμένο βιομεθάνιο (χωρίς CO2) μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε μηχανές φυσικού αερίου. Το αέριο παράγεται με αναερόβια ζύμωση (CH4 +CO2) και το CO2 απομακρύνεται με διάφορες μεθόδους (έκπλυση, πίεση – αποπίεση) και συμπιέζεται στα 220 bars για να μειωθεί ο όγκος του. Ήδη έχουν αναπτυχθεί μικρά δίκτυα πρατηρίων βιοαερίου και εγκαταστάσεις …

Read More »

Βιοκαύσιμα : Βιο-Διμεθυλ-αιθέρας ( Bio-DME )

Παρουσιάζει ευνοϊκά χαρακτηριστικά για εφαρμογές σε μηχανές diesel λόγω των πολύ χαμηλών εκπομπών. Είναι υγρό σε πίεση ~5 bar. Είναι παρόμοιο με το LPG ( μίγμα προπάνιου και βουτάνιου ) όσον αφορά τα φυσικά χαρακτηριστικά του. Χρησιμοποιείται ως πρόσθετο στη βενζίνη, ή μίγμα με diesel ή ως υποκατάστατο του diesel …

Read More »

Βιοκαύσιμα : Bιο-Μεθανόλη ( BIO-MEOH )

Η βιο-μεθανόλη μπορεί να παραχθεί από μίγματα σύνθεσης αερίου H2 και CO μέσω της γνωστής διαδικασίας οξυγονο – αλλοθερμικής αεριοποίησης από βιομάζα, αναδόμηση ατμού από τον ξυλάνθρακα και την επακόλουθη διαδικασία καταλυτικής σύνθεσης του CO2 και Η2. Μπορεί να αποτελέσει μελλοντικό καύσιμο για οχήματα κυψελών καυσίμου, (με μετατροπή σε υδρογόνο …

Read More »

Βιοκαύσιμα : Βιοσυνθετικά καύσιμα – Διαδικασία Fischer-Tropsch

Μεγάλο εύρος καθαρών βιοκαυσίμων μπορούν να προκύψουν από το βιοαέριο σύνθεσης, (με σχηματισμό διαφορετικών πολυμερών αλυσίδων από τα βασικά μόρια CO και Η2) αντλούμενο από τη βιομάζα, όπως:  FT Diesel, Βιοβενζίνη FT, βιομεθάνιο. Η πρώτη ύλη της διαδικασίας είναι βιομάζα. Για τη χρήση τους δεν υπάρχει ανάγκη σημαντικής τροποποίησης του …

Read More »