Πέμπτη , 26 Νοεμβρίου 2020

Tag Archives: φωτεινής ενέργεια

Τι σημαίνει Watt αιχμής (Wp);

Τι σημαίνει Watt αιχμής (Wp); Το Watt αιχμής προσδιορίζει την ισχύ παραγωγής μιας φωτοβολταϊκής μονάδας σε θερμοκρασία 25°C και υπό ηλιακή ακτινοβολία 1kW/m² (ακτινοβολία που λαμβάνεται το μεσημέρι σε επιφάνεια κάθετη προς τις ακτίνες του ήλιου). To 1 Watt αιχμής παρέχει ηλεκτρική ισχύ 1 Watt με ηλιακή ακτινοβολία 1kW/m².

Read More »

Τι είναι ο αντιστροφέας;

Τι είναι ο αντιστροφέας; Ο αντιστροφέας επιτρέπει την εξομάλυνση του ηλιακού ηλεκτρικού ρεύματος που παράγεται. Μετατρέπει το συνεχές ρεύμα που παράγεται από τις ηλιακές φωτοβολταϊκές μονάδες σε εναλλασσόμενο ρεύμα που μπορεί στη συνέχεια να διοχετευθεί στο ηλεκτρικό δίκτυο διανομής.

Read More »

Τι είναι ο φωτοβολταϊκός ηλεκτρισμός;

Τι είναι ο φωτοβολταϊκός ηλεκτρισμός; Η ηλιακή φωτοβολταϊκή ενέργεια αποτελεί αποτέλεσμα της μετατροπής της φωτεινής ενέργειας σε ηλεκτρική χάρη στα κύτταρα πυριτίου των φωτοβολταϊκών πλαισίων. Η εν λόγω τεχνολογία δεν διαθέτει κινούμενα μέρη, δεν παράγει κανένα θόρυβο ή μόλυνση και δεν εκπέμπει CO2.

Read More »