Πέμπτη , 2 Ιουλίου 2020

Tag Archives: χημική ενέργεια

Κυψέλες καυσίμου στερεών οξειδίων

Οι κυψέλες καυσίμου στερεών οξειδίων είναι ένα είδος κυψελών καυσίμου που χρησιμοποιούν ηλεκτρολύτες που είναι ένα σκληρό, μη πορώδη κεραμικό και η θερμοκρασία λειτουργίας είναι μεταξύ 600 και 1000 οC. Η υψηλή θερμοκρασία λειτουργίας έχει κάποια πλεονεκτήματα και μπορεί να γίνει συνδιασμός. Η λειτουργική απόδοση είναι πολύ υψηλή λόγω της …

Read More »

Κυψέλες καυσίμου με τετηγμένο ανθρακικό

Οι κυψέλες καυσίμου με τετηγμένο ανθρακικό χρησιμοποιούν τα ανθρακικά άλατα του λιθίου, νατρίου και καλίου, καθώς και ηλεκτρολυτών. Μόλις το κελί θερμανθεί ξεπερνώντας τους 600 ºC, τα ανθρακικά άλατα λιώνουν. Χρησιμοποιούνται για ηλεκτροπαραγωγή και λόγω των υψηλών θερμοκρασιών που λειτουργούν είναι επίσης κατάλληλες για συμπαραγωγή θερμότητας και ηλεκτρισμού σε εφαρμογές. …

Read More »

Kυψέλη καυσίμου φωσφορικού οξέος

Η κυψέλη καυσίμου φωσφορικού οξέος χρησιμοποιεί υγρό φωσφορικό οξύ (H3PO4). Αυτή λειτουργεί σε υψηλότερες θερμοκρασίες της τάξεως των 175 – 200 ºC. Οι κυψέλες καυσίμου φωσφορικού οξέος έχουν αναπτυχθεί ως μονάδες και χρησιμοποιούνται για περισσότερο από 10 χρόνια. Συστήματα έως 200kW είναι σε λειτουργία, ενώ τα συστήματα έως 11MW, έχουν …

Read More »

Κυψέλες καυσίμου άμεσης μεθανόλης

Οι κυψέλες καυσίμου άμεσης μεθανόλης είναι ένα μοναδικό είδος PEM ( Μεμβράνη Ανταλλαγής Πρωτονίου ) και χρησιμοποιούνται σχεδόν αποκλειστικά για μικρές φορητές ηλεκτρονικές συσκευές. Η μεθανόλη (CH 3OH) χρησιμοποιείται ως αναγωγικό μέσο, το οποίο καταργεί την ανάγκη για έναν επεξεργαστή καυσίμου. Ο ηλεκτρολύτης που χρησιμοποιείται είναι ένα λεπτό πολυμερές. Αυτές …

Read More »

PEM (Μεμβράνη Ανταλλαγής Πρωτονίου) κυψέλες καυσίμων

ΡΕΜ σημαίνει Μεμβράνη Ανταλλαγής Πρωτονίου.   Η μεμβράνη ανταλλαγής πρωτονίου που χρησιμοποιείται σε μια κυψέλη καυσίμου ΡΕΜ είναι ένα λεπτό στρώμα υλικού το οποίο επιτρέπει στα πρωτόνια (ιόντα υδρογόνου) να περάσουν αλλά κρατάει τα ηλεκτρόνια και ολόκληρα άτομα στη μία πλευρά. Για να το κατανοήσουμε πιο απλά τη λειτουργία τους, …

Read More »

Κυψέλες καυσίμου

Κυψέλες καυσίμου είναι συσκευές που είναι σε θέση να μετατρέπουν τη χημική ενέργεια σε ηλεκτρική ενέργεια μέσω μιας ηλεκτροχημικής αντίδρασης. Οι κυψέλες καυσίμου παράγουν ηλεκτρικό ρεύμα συνεχώς υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχει επάρκεια καυσίμων και διαθέσιμο οξειδωτικό. Ο όρος κυψέλες καυσίμου χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά το 1889 από τον Charles …

Read More »

Κυψέλες καυσίμου

Κυψέλες καυσίμου είναι συσκευές που είναι σε θέση να μετατρέπουν τη χημική ενέργεια σε ηλεκτρική ενέργεια μέσω μιας ηλεκτροχημικής αντίδρασης. Οι κυψέλες καυσίμου παράγουν ηλεκτρικό ρεύμα συνεχώς υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχει επάρκεια καυσίμων και διαθέσιμο οξειδωτικό. Ο όρος κυψέλες καυσίμου χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά το 1889 από τον Charles …

Read More »

Αλκαλικές κυψέλες καυσίμου

Ένα από τα παλαιότερα είδη κυψελών καυσίμου. Χρησιμοποιούν συμπιεσμένο υδρογόνο και οξυγόνο, με ηλεκτρολύτη συνήθως υδροξείδιο του καλίου (KOH). Λειτουργούν σε χαμηλές πιέσεις και σε θερμοκρασίες περίπου 70οC. Το κυριότερο μειονέκτημα σε αυτές τις κυψέλες είναι ότι το καύσιμο και το οξειδωτικό πρέπει να είναι απαλλαγμένα από διοξείδιο του άνθρακα …

Read More »